Ansvarsfraskrivelse
Vi forsøger naturligvis at sikre, at alle informationer er så akkurate og præcise som muligt, men vi fraskriver os ethvert ansvar for tab eller skade, - såvel direkte som indirekte - der måtte opstå som følge af brugen af informationer fra BaseWork ApS.

BaseWork ApS og hele dens indhold er leveret uden nogen form for garanti. Dette gælder ligeledes indhold fra indholdsleverandører og samarbejdspartnere, der forefindes på denne server.

Ethvert link til tredjemands-server er uden ansvar for os, ligeledes er indholdet eller pålideligheden af siderne, der linkes til. BaseWork ApS har vurderet og evalueret alle links på portalen.

Download (hjemtagning) af dokumenter fra denne server, sker på brugerens eget initiativ og ansvar.

Vi har gjort vort yderste for at sikre, at informationerne på BaseWork ApS er så akkurate og præcise som muligt. Vi fraskriver os ethvert ansvar for tab, skade og følgevirkninger ved brugen af informationer fra BaseWork ApS. Vi anbefaler dig altid at verificere vigtige informationer, inden de bliver anvendt.

På BaseWork ApS vil der ikke kunne findes: - Pornografi af nogen art - Racistiske holdninger og/eller menneskesyn - Holdninger og/eller menneskesyn, der i øvrigt krænker menneskerettighederne - Informationer eller services der skønnes at være i strid med dansk lovgivning. Vi overvåger løbende vort indhold. Skulle der alligevel forekomme indhold som nævnt modtager vi gerne information herom øjeblikkeligt.


Copyright 2014 Om BaseWork ApS Ansvarsbegrænsning Personoplysninger