Standard e-Learning
Det er BaseWorks opfattelse at fjernundervisning tilbyder et godt supplement til den traditionelle klasseundervisning. Begge uddannelsesformer har sine styrker og fordele, men i fællesskab danner de et utroligt stærkt værktøj.

Med henblik på at skabe en bred vifte af standard kurser, har BaseWork etableret et samarbejde med flere internationale producenter af fjernundervisningsprogrammer. I kraft af dette samarbejde er vi eksempelvis i stand til at levere fjernundervisning inden for områderne:
  • Strategi
  • Ledelsesudvikling
  • Markedsføring
  • Human Ressource
  • Projektledelse
  • IT anvendelse
  • IT udvikling
  • IT drift
Under punktet ”Kursuskatalog” har du mulighed for at danne dig et overblik over de forskellige kurser, samt se en beskrivelse af disse.

I det tilfælde der ønskes et specifik kursus, hvor der ikke forefindes et standardkursus, er BaseWork i stand til at forestå udvikling og implementering af et sådanne. Se punktet ”Specialkurser”.


Copyright 2014 Om BaseWork ApS Ansvarsbegrænsning Personoplysninger