e-Guides
En variant af specialkurser er e-guides. E-guides bruges til at give en hurtig og præcis hjælp, eller formidle et andet budskab, eksempelvis en præsentation af et nyt produkt.

E-guides bruges eksempelvis i det tilfælde, at en medarbejder, et medlem eller en kunde skal udfylde en kompliceret blanket. Her kan e-guiden medvirke til, at mængden af fejludfyldte blanketter bliver mindsket samtidig med, at opgaven med at råde og vejlede mindskes. På denne måde bliver der frigjort ressourcer, som kan anvendes bedre andre steder.


Copyright 2014 Om BaseWork ApS Ansvarsbegrænsning Personoplysninger