Leasing
I relation til HjemmePC konceptet, er der blevet udarbejdet et omfattende og fleksibelt finansierings koncept. Først og fremmest omfatter dette naturligvis mulighed for tilpasning af den ønskede periodes længde og hyppigheden af fakturaer, men desuden en række forskellige forsikringsordninger, der sikrer virksomheden.

Basisforsikring
Denne forsikring dækker pludselige og uforudsete udefra kommende skader, som udstyret måtte blive udsat for. Det vil sige: forsikringen dækker i de tilfælde, hvor man eksempelvis har indbrud, og udstyret bliver stjålet samt lignende tilfælde.

IT-forsikring Ud over Basisforsikrings dækning er der tillige inkluderet indefra kommende skader, det vil sige eksempelvis hardware fejl, der ikke er dækket af garanti.
HjemmePC 1 Denne forsikring dækker ligeledes ved pludseligt og uforudsete udefra kommende skader, men dækker desuden i en lang række andre tilfælde. I det tilfælde at medarbejderen går hen og bliver langtids syg eller mister livet, er det muligt at returnere udstyret, og få det væk fra ordningen.
HjemmePC 2 Denne forsikring er en videreudvikling af HjemmePC 1 forsikringen. Denne forsikring dækker ligeledes i det tilfælde, at ansættelsesforholdet ophører. I så tilfælde kan man få udstyret bort fra ordningen.

Ved leasing periodens udløb, har man mulighed for enten at returnere udstyret eller købe dette til gældende markedspris.


Copyright 2014 Om BaseWork ApS Ansvarsbegrænsning Personoplysninger