Skat
Skattemæssige konsekvenser
Den 17. januar 2002 fremsatte daværende skatteminister Svend Erik Hovmann forslag L55 til ændring af ligningsloven. Dette forslag blev vedtaget den 16. april 2002, uden de store ændringer.

Denne ændring af ligningsloven gør det igen attraktivt at anskaffe pc-udstyr til sine medarbejdere, med en delvis finansiering fra skattevæsenets side.

Ifølge loven må den enkelte organisation ikke lade den enkelte medarbejder afholde samtlige omkostninger til anskaffelse og drift af pc pakken. Den enkelte organisation skal afholde minimum 25 % af omkostningerne til den totale pc pakke.

Den enkelte medarbejder kan ved opgørelse af sin skat medtage et ligningsmssigt fradrag på op til kr. 3.500,- per år, og på denne måde få skattevsenet til delvist at finansiere omkostningen.

Momsmæssige konsekvenser
Der er desværre ikke blevet gennemført en tilsvarende revidering af momslovgivningen. Derfor er det ikke muligt for organisationen at foretage et fuldt fradrag af moms tillægget.

Moms kan kun fradrages i det omfang pc pakken bliver anvendt erhvervsmæssigt. Da dette imidlertid er umuligt at gøre op, bliver der i denne forbindelse foretaget et skøn. Normalt bliver dette skøn sat til en erhvervsmæssig andel på 50 - 60 %.

Regneeksempel for virksomheden
Mdl. Leasing inkl. moms 403,-
512 kb bredb. omk. inkl. moms 435,-
Omkostning i alt 838,-
Medarbejder lønnedg. (bredbånd) -435,-
Medarbejder finansiering (netto) -302,-
Virksomheds omkostning 101,-
Sparet selskabsskat (30%) -30,-
Feriepenge, timelønnede (12,5%) -54,-
Pension, timelønnede (4%) -17,-
Reel omkostning -1,-
Regneeksempel for medarbejder
Brutto lønnedgang, bredbånd 435,-
Netto lønnedgang, bredbånd (40%) 174,-
Netto lønnedgang, pc 302,- 
 
Ligningsmæssig fradrag 3.500,-
Mdl. værdi ved 33,3% skat 97,-
Tabt feriepenge netto 22,-
Tabt pension netto 7,-
Reel mdl. omk 408,-
 
Omkostning over 36 mdr. 14.678,-
 
Værdi af pc, printer og bredbånd 27.484,-
 
Samlet pakkeværdi 30.028,-


Copyright 2014 Om BaseWork ApS Ansvarsbegrænsning Personoplysninger