Levering
Ved levering af HjemmePC benyttes logistik firmaet nonstop Teknisk Kurer Service. nonstop arbejder ud fra et velfungerende koncept som bygger på gensidig tillid. Et koncept der hele tiden retter sig mod den enkelte organisation og sikrer medarbejderen en fast, hurtig og kvalificeret service. En sådan service er en af de nøgle faktorer, der er nødvendige for at skabe et solidt grundlag for at være helt fremme i en meget konkurrence præget branche. Det er et mål, at medarbejderne skal føle en nærhed og personificering i den service, der bliver udøvet.

Der tilbydes forskellige former for levering. I det enkelte projekt er det ikke nødvendigt at lægge sig fast på en bestemt form – disse kan tilbydes medarbejderne til frit valg:

  • Bokslevering – udlevering på arbejdsplads
  • Dør til dør – levering på hjemmeadresse
  • Opstilling – levering og opstilling på hjemmeadresse


Copyright 2014 Om BaseWork ApS Ansvarsbegrænsning Personoplysninger