Auktionssystem
At gennemføre en auktion er et stort og tungt arbejde. Der skal findes rekvirenter, og der skal udarbejdes katalog over effekterne. Katalogerne skal markedsføres, således at der kommer mange købere til auktionen osv.

Alt dette kræver en del administration. Før auktionen skal der skabes overblik over effekterne, og udarbejdes katalog. Før og under auktionen skal købere kunne besigtige effekterne, og efter auktionen skal der gennemføres afregning overfor købere, rekvirenter, staten og eventuelt kunstnere (følgeretsvederlag).

Formål
Formålet med auktionssystemet er at anvende IT som et værktøj til at understøtte den totale proces.

Således er systemet i stand til at varetage de mere kedelige opgaver, som f.eks. at beregne salær samt at udskrive fakturaer og afregninger. Ligeledes holder systemet styr på forhåndsbud og lignende.

Køber information
De enkelte købere kan enten være registreret på forhånd – evt. med fast købernummer, eller disse kan registreres, når de møder op til auktionen.

Rekvirenter og effekter
De enkelte rekvirenter bliver registreret med tilhørende indleverede effekter.

Ved hver effekt registreres nødvendige informationer, herunder beskrivelse, vurdering og mindstepris. Ligeledes er det muligt at indsætte et billede via et digitalt kamera eller scanner.

Forhåndsbud og hammerslag
Inden auktionen kan eventuelle forhåndsbud registreres i systemet. Under selve auktionen bliver de enkelte hammerslag løbende registreret. På denne måde er det muligt for en køber, på et hvilket som helst tidspunkt, at modtage sin faktura, betale denne og hente sine indkøbte effekter.

Adgangsbegrænsning
De brugere der skal anvende systemet bliver individuelt oprettet. Den enkelte bruger bliver i denne forbindelse tildelt nødvendige rettigheder, og kan således begrænses i sin adgang til systemet.

Katalog
Når samtlige effekter er registreret, dannes der et katalog udkast. Dette udkast arbejdes der videre med, til den endelige udgave foreligger.

Herefter kan kataloget trykkes eller sendes som e-mail til abonnenter.

Ligeledes kan kataloget lægges på internettet, således at købere kan besigtige, og vurdere effekterne.

Fakturaer og afregninger
Under selve auktionsforløbet kan der udskrives fakturaer til udvalgte købere. Når auktionen er færdig, kan de resterende fakturaer udskrives sammen med afregninger til rekvirenterne.

I forbindelse med udskrivning af fakturaer og afregninger, bliver der beregnet salær, moms, følgeretsvederlag og lignende.


Copyright 2014 Om BaseWork ApS Ansvarsbegrænsning Personoplysninger